ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการขอผ่อนผัน แบบชำระเต็มจำนวน
นิสิตสามารถขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. ทำคำร้องทั่วไป (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ หรือ ดาวน์โหลดที่ registrar.ku.ac...
วันอังคาร, 7 ธันวาคม, 2021 at 3:48 PM
ขั้นตอนการขอผ่อนผัน แบบแบ่งชำระ 3 งวด
1. เข้า่เว็บไซต์ https://my.ku.th ที่เมนูด้านข้าง "เลือกรูปแบบ/การเงิน" และ  1.1 เมนูแท็บ "เลือกรูปแบบ"  เลือกประเภทการชำระเงิ...
วันอังคาร, 5 กรกฎาคม, 2022 at 3:20 PM
ตรวจสอบการขอผ่อนผัน ที่เว็บไซต์ MY.KU
นิสิตที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผัน ภาคต้น 63  เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน "ชำระเต็มจำนวน / ชำร...
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน, 2021 at 1:04 AM
ตรวจสอบ กยศ. กรอ. ทีเว็บไซต์ MY.KU
นิสิต กยศ. กรอ. เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน (ลงทะเบียนเรียน/สหกิจ)  แล้วกดการเงิน ดูตรงเงินก...
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน, 2021 at 1:05 AM
การพิมพ์ใบเสร็จ MY.KU และเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 และแนบเอกสาร  2 อย่างดังภาพ 1. การพิมพ์ใบเสร็จ (KU2: ใบเสร็จต้นฉบับ) นิสิตเข้าเว็บ my....
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021 at 1:31 PM
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา COVID-19 ภาคต้น 2564
วันศุกร์, 30 กรกฎาคม, 2021 at 10:30 PM
การยืนยันขอรับสิทธิ์และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
การยืนยันขอรับสิทธิ์ลดหย่อนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามร...
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน, 2021 at 10:54 AM