ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://bit.ly/3aaGPfq
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 at 2:16 PM
เช็คผ่อนผัน เว็บ MY.KU
นิสิตที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผัน ภาคต้น 63  เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน "ชำระเต็มจำนวน / ชำร...
วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม, 2020 at 3:45 PM
กำหนดการชำระเงิน 3 งวด/จ่ายเงินผ่อนผัน ภาคต้น 63
กรณีนิสิตเลือกรูปแบบชำระเงินเต็มจำนวน ต้องชำระภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน  ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน นิสิตหลักสูตรภาษาไทย งวดที่ 2 คือ ว...
วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม, 2020 at 11:15 AM
การพิมพ์ใบเสร็จ MY.KU
นิสิตเข้าเว็บ my.ku.th เลือกรูปแบบ/การเงิน แล้วกด "การเงิน" แล้วกดพิมพ์ใบเสร็จ (การกดพิมพ์ใบเสร็จครั้งแรกจะได้เป็นต้นฉบับ ครั้งต่อไปจะเป็นสำเนาค่ะ...
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 at 5:19 PM
เช็ค กยศ. กรอ. เว็บ MY.KU
นิสิต กยศ. กรอ. เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน (ลงทะเบียนเรียน/สหกิจ)  แล้วกดการเงิน ดูตรงเงินก...
วันศุกร์, 26 มิถุนายน, 2020 at 1:25 PM
ขอเงินคืนกรณีจ่ายเงินงวดแรก แต่ไม่ได้ส่วนลดโควิด
กรณีจ่ายเงินงวดแรก แต่ไม่ได้ส่วนลดโควิด  นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องขอเงินคืนค่ะ  เพราะงวดที่ 2 และ 3 ระบบจะหักส่วนลดโควิดให้อัตโนมัติค่ะ ตัวอย่าง ค่าเทอม...
วันเสาร์, 4 กรกฎาคม, 2020 at 3:44 PM
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา COVID-19 ภาคต้น 2564
วันศุกร์, 30 กรกฎาคม, 2021 at 10:30 PM