การยืนยันขอรับสิทธิ์ลดหย่อนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังภาพ https://bit.ly/3caf8Xd ยกเว้นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


?ในระหว่างวันที่ 8-21 พ.ย. 64 
?เข้าไปยืนยันรับสิทธิ์ได้ที่ : https://dd.ku.ac.th/covid64t2/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา  : https://registrar.ku.ac.th/covid64t2