นิสิต กยศ. กรอ. เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน (ลงทะเบียนเรียน/สหกิจ)  แล้วกดการเงิน ดูตรงเงินกู้ จะมีคำว่า "กยศ./กรอ." อนมุติจากมหาวิทยาลัย นะคะ ถ้าขึ้นแบบนี้จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามกำหนดเลยค่ะ ดังตัวอย่าง