เอกสารทางการศึกษา

การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัสก่อน 43 และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท,เอก)
การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัสก่อน 43 และ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท,เอก) จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มารับด้วยตนเอง
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021 at 12:10 PM
การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัส 43-ปัจจุบัน
การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัส 43-ปัจจุบัน  รับเอกสารทางอีเมล หากยังไม่มีอีเมลเข้า (inbox) ให้ตรวจสอบที่อีเมลขยะ (spam) ระดับบ...
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021 at 12:36 PM
ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา
นิสิตโปรดดำเนินการตามนี้นะคะ  (และพิมพ์ทรานสคริปต์มาด้วยนะคะ)
วันจันทร์, 29 สิงหาคม, 2022 at 11:37 AM
การขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เอกสารทางการศึกษา ขั้นตอนการขอเอกสาร/การรับเอกสารและการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่เว็บไซต์ &g...
วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 at 3:29 PM
ขอทำบัตรใหม่ บัตรนิสิตหาย
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต การทำบัตรนิสิตมี 2 แบบ ซึ่งนิสิตต้องดำเนินการดังนี้ บัตรประจำตัวนิสิต (สำหรับนิสิตที่เคยมีบัตรแล้ว) แบบที่ 1 บัตรประ...
วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 at 4:13 AM