เอกสารทางการศึกษาขั้นตอนการขอเอกสาร/การรับเอกสารและการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


ศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่ลิงก์นี้  >> https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/


กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารออนไลน์ ที่ลิงก์นี้ >> คลิก


การรับเอกสาร บางกรณีจะส่งเอกสารทางอีเมล บางกรณีต้องมารับด้วยตนเอง