คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต


การทำบัตรนิสิตมี 2 แบบ ซึ่งนิสิตต้องดำเนินการดังนี้


บัตรประจำตัวนิสิต (สำหรับนิสิตที่เคยมีบัตรแล้ว)

แบบที่ 1 บัตรประจำตัวนิสิตแบบผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 

1. กดบัตรคิวยื่นคำร้อง เพื่อติดต่อขอคำร้องทำบัตรนิสิตแบบ SCB 

2. นำคำร้องไปติดต่อทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตต้องเตรียมบัตรประชาชนไปติดต่อและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท


แบบที่ 2 บัตรประจำตัวนิสิตแบบเก่า

1. นิสิตต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ ทรงผมและสีผมสุภาพ 

2. กดบัตรคิว "ยื่นคำร้อง"  

3. เมื่อถึงคิวรับริการ แจ้งรหัสนิสิต และเหตุผลขอทำบัตรใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ 

4. รอฟังเรียกคิวเดิม เพื่อชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท 

5. ถือคำร้องไปถ่ายรูป และรับบัตรประจำตัวนิสิต


……


หมายเหตุ

การทำบัตรนิสิตแบบเก่า นิสิตสามารถส่งไฟล์รูปมาที่อีเมล registrar@ku.ac.th ค่ะ เขียนชื่อเรื่องว่า "ทำบัตรนิสิตแบบเก่า รหัสนิสิต ................" ถ้าเจ้าหน้าที่ทำบัตรนิสิตให้แล้ว จะติดต่อให้นิสิตมารับบัตรและชำระเงินค่าทำบัตร 100 บาท ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริกค่ะ 

แต่ถ้าเป็นรูปแบบบัตรที่ทำกับ SCB มาขอคำร้องทำบัตรใหม่ได้ที่ oss ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ค่ะ

#บัตรนิสิต #บัตรหาย #บัตรชำรุด #บัตรหมดอายุ