นิสิตโปรดดำเนินการตามนี้นะคะ  (และพิมพ์ทรานสคริปต์มาด้วยนะคะ)