สถานภาพนิสิต

การขอคืนสถานภาพนิสิตและขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ หรือ https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/853.html สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  กรุณ...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 12:00 PM
การยื่นคำร้องขอลาออก
การตรวจสอบหนี้สินคงค้างออนไลน์ที่กองกิจการนิสิต ตรวจสอบการยืมคืนหนังสือ ที่เคาน์เตอร์ สำนักหอสมุด   หรือช่องทางตรวจสอบออนไลน์ที่ล...
วันอังคาร, 7 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 9:36 AM
รักษาสถานภาพนิสิต
ขั้นตอนการรักษาสถานภาพนิสิต 1. นิสิตชำระค่าเทอม เป็นรักษาสภาพนิสิต ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา (เข้าเว็บ my.ku.th --เลือกรูปแบบ/การเงิน เลือกจ่ายเงินแบบรักษา...
วันพุธ, 8 มีนาคม, 2023 เมื่อ 8:35 PM
เกณฑ์คัดชื่อออก กรณีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
มีเกณฑ์การพิจารณา โดยอ้างอิงจาก ข้อบังคับฯ ป.ตรี 2559  ข้อ 26.4 สถานภาพนิสิตจะสิ้นสุดด้วย 26.4.9 คะแนนเฉลี่ยสะสม (cum. G.P.A.) ต่ำกว่า 1.50 ยกเว้น ปี 1 เ...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 12:04 PM
ขอลาพักการศึกษา
ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา 1. นิสิตเลิอกรูปแบบและชำระเงินรักษาสถานภาพนิสิต ในระบบ my.ku.th ตามวันในปฏิทินการศึกษา 2. ทำคำร้องขอลาพักการศึกษา ยืนผ่านทางคณะน...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 12:15 PM