ขั้นตอนการรักษาสถานภาพนิสิต


1. นิสิตชำระค่าเทอม เป็นรักษาสภาพนิสิต ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา (เข้าเว็บ my.ku.th --เลือกรูปแบบ/การเงิน เลือกจ่ายเงินแบบรักษาสภาพนิสิต เลือกการเงิน แล้วกดสร้างคิวอาร์โค้ดชำระเงินค่ะ
นิสิตตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ที่ปฏิทินการศึกษาได้เลยค่ะ
https://registrar.ku.ac.th/calendar

2. นิสิตทำคำร้องลาพักการศึกษา ให้ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี ลงนามค่ะ 
นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 


3. ถ้าคำร้องได้รับอนุมัติ/ลงนามครบแล้ว สามารถส่งคำร้องมาทาง Google Form ที่ https://registrar.ku.ac.th/request เลือกหัวข้อแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ 

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา #คำร้องระดับปริญญาตรี/บัณฑิตวิทยาลัย 

https://askmeku.freshdesk.com/support/solutions/articles/60000703917