ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การทำเรื่องขอเงินคืนต้องทำผ่านกูเกิลฟอร์มตามลิงก์ข้างล่าง นิสิตเข้าถึงโดยใช้อีเมล @ku.th (ถ้านิสิตยื่นเกินกำหนดเวลา ต้อง เขียนคำร้องทั่วไปด้วย สามารถอ่านรา...
วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 2:31 PM
ขอเงินคืนกรณีจ่ายเงินงวดแรก แต่ไม่ได้ส่วนลดโควิด
กรณีจ่ายเงินงวดแรก แต่ไม่ได้ส่วนลดโควิด  นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องขอเงินคืนค่ะ  เพราะงวดที่ 2 และ 3 ระบบจะหักส่วนลดโควิดให้อัตโนมัติค่ะ ตัวอย่าง ค่าเทอม...
วันเสาร์, 4 กรกฎาคม, 2020 เมื่อ 3:44 PM
ขอคืนเงิน (กรณี กรอ./กยศ.)
นิสิตต้องรอให้ทางกองกิจการนิสิตโอนเงินกองทุนเข้ามหาวิทยาลัยก่อน จึงจะทำเรื่องขอคืนเงินได้ เพราะการทำเรื่องขอคืนเงินต้องใช้ใบเสร็จ KU2 เป็นหลักฐาน. (เบอร์ติ...
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 11:24 AM
ขอคืนเงิน (กรณีถูกคัดชื่อออก)
การทำเรื่องขอคืนเงินค่าเทอม กรณีถูกคัดชื่อออก ให้นิสิตเขียนคำร้อง โดยใช้ คำร้องทั่วไป เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้อง : 1. คำร้องทั่วไป   ==> :: ดาวน์โหลดแบ...
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 11:25 AM