กรณีจ่ายเงินงวดแรก แต่ไม่ได้ส่วนลดโควิด 

นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องขอเงินคืนค่ะ 

เพราะงวดที่ 2 และ 3 ระบบจะหักส่วนลดโควิดให้อัตโนมัติค่ะ


ตัวอย่าง

ค่าเทอมทั้งหมด 15,000 บาท ได้รับส่วนลด โควิด 10% = 1,500 บาท 

ระบบจะหักส่วนลดในงวดที่ 2 และ 3 = 1,500/2 = 750 บาท/งวด


งวดที่ 1 จ่าย 5,000 บาท 

งวดที่ 2 จ่าย 5,000 บาท - 750 บาท = 4,250 บาท

งวดที่ 1 จ่าย 5,000 บาท - 750 บาท = 4,250 บาท


แต่ถ้างวดที่ 2 และ 3 นิสิตไม่ได้รับส่วนลดโควิด ดังกล่าว

สามารถติดต่องานการเงิน โทร. 02-1180100 ต่อ 8074-78

กรณีนิสิตเลือกรูปแบบชำระเงินเต็มจำนวน

ต้องชำระภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน 

ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน


นิสิตหลักสูตรภาษาไทย

งวดที่ 2 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ส.ค./ก.ย./ต.ค.

งวดที่ 3 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ก.ย./ต.ค./1-6 พ.ย. 63


นิสิตหลักสูตรนานาชาติ

งวดที่ 2 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ส.ค./ก.ย./ต.ค./พ.ย.

งวดที่ 3 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ก.ย./ต.ค./พ.ย./1-4 ธ.ค. 63