การทำเรื่องขอเงินคืนต้องทำผ่านกูเกิลฟอร์มตามลิงก์ข้างล่าง นิสิตเข้าถึงโดยใช้อีเมล @ku.th

(ถ้านิสิตยื่นเกินกำหนดเวลา ต้อง เขียนคำร้องทั่วไปด้วย สามารถอ่านรายละเอียดในกูเกิลฟอร์ม) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpXxqFW5YI47cgy0Xsq7T0ZSBVtgfAQLe6IP5P79KShtJ9Q/viewform 


https://www.facebook.com/kuregistrar/photos/pcb.2334733949996902/2334733779996919