อื่นๆ

ปฏิทินการศึกษา
นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ปฏิทินการศึกษา รายละเอียดตามลิงก์นี้   https://registrar.ku.ac.th/calendar
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์, 2024 เมื่อ 10:47 AM
กองกิจการนิสิต/ชั่วโมงกิจกรรม/ค่ารักษาพยาบาล/ทุนการศึกษา/หอพัก
การตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม/การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ทุนการศึกษา/หอพัก/กองทุนกู้ยืม กรอ.-กยศ./การผ่อนผันทหาร/การ นิสิตโปรดติดต่อกองกิจการนิสิต  โทรศัพท์ 02-118...
วันศุกร์, 14 มกราคม, 2022 เมื่อ 10:53 AM
งานการเงิน สำนักบริหารการศึกษา
งานการเงิน โปรดติดต่อชั้น 3 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก โทร. 021180100 ต่อ 8074-8078 
วันศุกร์, 14 มกราคม, 2022 เมื่อ 11:04 AM
ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา
ฝ่ายบริการการเรียนการสอน  ให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน add/drop  เปิดหมู่เรียน หมู่เรียนเต็ม ขอผ่อนผันค่าเทอม เรียนควบวิชาพื้นฐานต่อเนื่องที่เคยติด F...
วันศุกร์, 14 มกราคม, 2022 เมื่อ 11:29 AM
ศูนย์บริการนิสิตฯ สำนักบริหารการศึกษา
นิสิตมาติดต่อศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก
วันอังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 เมื่อ 10:48 AM
นโยบายลด google drive
เนื่องจากมีการปรับนโยบายการให้บริการของ Google สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ Timeline หลังประกาศแจ้งปรับลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน KU Google Drive >>...
วันอังคาร, 30 สิงหาคม, 2022 เมื่อ 10:41 AM