อื่นๆ

บัตรนิสิต
นิสิตติดต่อที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก การทำบัตรนิสิตมี 2 แบบ ซึ่งนิสิตต้องดำเนินการดังนี้ แบบที่ 1 บัตรประ...
วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 at 12:23 PM
ซิมอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอน มก. (2564)
แบบฟอร์ม สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอรหัสซิมทรู >> https://forms.gle/eSUbCcwHSFLo8okz5  (เฉพาะนิสิต ม.เกษตรเท่านั้น) การขอใช้รหัส USSD กับ...
วันอาทิตย์, 8 สิงหาคม, 2021 at 2:47 PM
ปฏิทินการศึกษา
นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ได้ที่ปฏิทินการศึกษาได้เลยนะคะ ตามลิงก์นี้ค่ะ https://registrar.ku.ac.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%...
วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 at 12:04 PM
วัคซีนโควิด-19 สำหรับนิสิต ประจำปี 2564
รายละเอียดการฉีดวัคซีน  สอบถามรายละเอียดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่กองกิจการนิสิตโทร. 02 1180150-9 ในเวลา 9.00-15.00 น. FB: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตร...
วันอังคาร, 14 กันยายน, 2021 at 8:58 AM