การตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม/การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ทุนการศึกษา/หอพัก/กองทุนกู้ยืม กรอ.-กยศ./การผ่อนผันทหาร/การ

นิสิตโปรดติดต่อกองกิจการนิสิต 

โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือที่เพจนี้ https://www.facebook.com/SAKUkasetsart/