นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ได้ที่ปฏิทินการศึกษาได้เลยนะคะ

ตามลิงก์นี้ค่ะ

https://registrar.ku.ac.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%81/