นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ปฏิทินการศึกษา รายละเอียดตามลิงก์นี้  

https://registrar.ku.ac.th/calendar