มาตราการเยียวยา ช่วง COVID-19

มาตรการช่วยเหลือนิสิต จากสถานการณ์ COVID-19
คำตอบ การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตสามารถผ่อนผันชำระได้จนถึงก่อนวันสอบไล่ของภาคเรียนนั้นๆ (ทั้งภาคฤดูร้อน และภาคต้น ปี 2563 นี้ ต้องชำระค่าธรร...
วันพุธ, 8 เมษายน, 2020 เมื่อ 8:25 AM
ซิมอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอบ มก.
ปิดโครงการ ปี 2564 ขั้นตอนการขอรับซิมอินเทอร์เน็ต แบบฟอร์มรายใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน >> https://forms.gle/eSUbCcwHSFLo8okz5  ...
วันอังคาร, 23 สิงหาคม, 2022 เมื่อ 9:09 AM
วัคซีนโควิด-19 สำหรับนิสิต ประจำปี 2564
ติดต่อสอบถามการฉีดวัคซีน  สอบถามรายละเอียดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19:  https://covid-19.ku.ac.th/index.php/196-2/ ...
วันเสาร์, 18 ธันวาคม, 2021 เมื่อ 6:36 PM