ปิดโครงการ

ปี 2564


ขั้นตอนการขอรับซิมอินเทอร์เน็ต

แบบฟอร์มรายใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน >> https://forms.gle/eSUbCcwHSFLo8okz5 
การยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนซิม (สำหรับเบอร์ใหม่)


นิสิตจะต้องมีซิมการ์ดทรูแบบเติมเงินที่ลงทะเบียนมาแล้ว หากยังไม่มี ให้จัดหาซิมการ์ด และนำไปลงทะเบียนที่ร้าน/สาขาที่ให้บริการ หรือลงทะเบียนออนไลน์

การขอขยายเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต หลังครบ 3 เดือน 


แบบฟอร์มรายเดิม (ใกล้หมดอายุ 2-3 วัน หรือหมดอายุแล้ว)

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอสนับสนุนในรอบที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น >> https://bit.ly/3y5I3UOหมายเหตุ  

- เมื่อครบกำหนดการใช้งาน 3 เดือน จะกลับมาเป็นซิมเติมเงินปกติ สามารถนำไปเติมเงินใช้งานเองหรือเลิกใช้เลย

- เช็คยอด Internet และ Wi-Fi  *900# โทรออกรายละเอียดเพิ่มเติม https://registrar.ku.ac.th/sim-for-nisit-2021