รายละเอียดการฉีดวัคซีน 

สอบถามรายละเอียดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่กองกิจการนิสิตโทร. 02 1180150-9 ในเวลา 9.00-15.00 น. FB: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ FB: ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์


การติดตั้งแอพ CRA Care

คลิก >> ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น CRA Care

ดาวโหลดแอพได้ที่  https://enterprisestore.ais.co.th/production/MyDoctorการเตรียมตัวรับการฉีดวัคซีน