การลงทะเบียนเรียน

ตารางเรียนชนกัน/ทับซ้อนกัน จะลงทะเบียนอย่างไร
คำตอบ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนทับซ้อนกันไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนะคะ และระบบฯ จะไม่ยอมให้นิสิตลงทะเบียนได้ หากเวลาเรียนชนกัน ทำได้ 2 อย่าง...
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 9:57 AM
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบ MY
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - ดำเนินการที่ระบบ: https://my.ku.th/login - กำหนดการลงทะเบียนประกาศทางหน้าแรกหลังจากล็อคอ...
วันพุธ, 22 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 9:26 AM