กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี


- ดำเนินการที่ระบบ: https://my.ku.th/login


- กำหนดการลงทะเบียนประกาศทางหน้าแรกหลังจากล็อคอินเข้าระบบ MYตามตัวอย่าง ดังนี้


1. ช่วงเวลาลงทะเบียนแต่ละชั้นปี สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าแรก หลังล็อคอินเข้าระบบ MY

2. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน


3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

อ้างอิง FB:  https://www.facebook.com/kuregistrar/posts/2326991524104478

ปฏิทินการศึกษา มก.:  https://askme.ku.th/support/solutions/articles/60000598621-ปฏิทินการศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน – สำนักบริหารการศึกษา (ku.ac.th)