รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา ดังลิงก์ที่แนบ https://reg...
วันจันทร์, 6 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 4:38 PM
การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 8080 - 8083 สายใน (61)  8080 - 8083  เวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.3...
วันจันทร์, 6 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 4:37 PM