การจัดทำ มคอ & ระบบ KU-ISEA

แผนผังระบบ มคอ. (CUR flow chart)
หมายเหตุ: 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (252) สามารถดำเนินการในเมนูสีเขียว (213,252,226) และเมนูสีส้ม (255) ได้ 2. อาจารย์ประจำรายวิชา (213) สามาร...
วันพฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์, 2020 เมื่อ 4:57 PM
คู่มือการจัดทำระบบ มคอ (CUR Manual)
1. ล็อคอินเข้าระบบ https://isea.ku.ac.th/EDUWeb   2. เข้าไปในเมนู 200 ใด ๆ .. ที่มุมขวาบนจะมี "คู่มือการใช้งาน" 3. เมื่อคลิกเข้าไป จะมีค...
วันศุกร์, 13 มีนาคม, 2020 เมื่อ 5:04 PM
2564: แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้ง : 31 มีนาคม 2564  ประจำปี 2564 ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา, KU-ISEA , MY
วันจันทร์, 10 พฤษภาคม, 2021 เมื่อ 12:00 AM
2561: แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตร (KU-ISEA)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ : 10 กรกฏาคม 2561 คำสั่งเพิ่มเติม : 17 สิงหาคม 2561 ประจำปี 2561 ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา, KU-ISEA
วันจันทร์, 10 พฤษภาคม, 2021 เมื่อ 12:03 AM