1. ล็อคอินเข้าระบบ https://isea.ku.ac.th/EDUWeb  


2. เข้าไปในเมนู 200 ใด ๆ .. ที่มุมขวาบนจะมี "คู่มือการใช้งาน"

3. เมื่อคลิกเข้าไป จะมีคู่มือให้ดาวโหลด