ปริญญาบัตร

การขอรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามกำหนดการ สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการต่างๆ ดูประก...
วันจันทร์, 7 พฤศจิกายน, 2022 เมื่อ 11:01 AM
รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 11:04 AM