การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ให้นำหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ส่งที่งานสารบรรณ ชั้น 3 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก หรืออีเมล registrar@ku.ac.th เม...
วันศุกร์, 14 มกราคม, 2022 เมื่อ 10:26 AM