การกรอกข้อมูลในระบบ CHECO

คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO
คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  สามารถศึกษาจากไฟล์ pdf แนบด้านล่างนี้ https://askme.registrar.ku.ac...
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 at 2:34 PM