สหกิจศึกษา

ติดต่อขอนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
สถานประกอบการณ์สามารถเสนองานผ่าน E-mail : psdpys@ku.ac.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. โปรไฟล์บริษัท 2. ตำแหน่งงานและลักษณะงาน (Job Description) 3. สวัสดิกา...
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 เมื่อ 2:34 PM