การกรอกประวัติใหม่

บัตรประจำตัวนิสิตใหม่
ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 การจัดส่งบัตร จะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ขอในแอพ SCB EASY สามารถโทรสอบถามสถานะได้ที่คอลเซนเตอร์ของธนาคาร เบอ...
วันพฤหัสบดี, 9 มิถุนายน, 2022 at 3:25 PM
เอกสารสัญญาประกอบการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ (สบศ. 2)
เอกสารสัญญาประกอบการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้ที่จะเข้ามอบตัวเป็นนิสิต และผู้ปกครองของนิสิต ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต จะต้องกรอกยืนยันให้คำส...
วันเสาร์, 7 สิงหาคม, 2021 at 11:56 PM
การขึ้นบัญชีทหาร
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ติดต่อหน่วยวิชาการทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก  โทร 0 2118 0186 ในวันและเวลาราชการ จ-ศ ตั้งแต่ ...
วันอาทิตย์, 14 พฤศจิกายน, 2021 at 7:22 PM
ตัวอย่างรูปถ่ายนิสิต เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคาร, 18 พฤษภาคม, 2021 at 10:51 AM