การกรอกประวัติใหม่

เอกสารสัญญาประกอบการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ (สบศ. 2)
เอกสารสัญญาประกอบการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้ที่จะเข้ามอบตัวเป็นนิสิต และผู้ปกครองของนิสิต ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต จะต้องกรอกยืนยันให้คำส...
วันเสาร์, 7 สิงหาคม, 2021 at 11:56 PM
ตัวอย่างการกรอกขึ้นบัญชีทหาร
ดูตามรูปได้เลยค่ะ  
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม, 2020 at 11:04 AM
ตัวอย่างรูปถ่ายนิสิต เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคาร, 18 พฤษภาคม, 2021 at 10:51 AM