• รายละเอียดประชาสัมพันธ์ดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการศึกษา 


  • การจองรอบสอบจะอยู่ด้านท้ายเว็บไซต์หลักในหัวข้อ [ลงทะเบียนสอบออนไลน์]ลิงก์: https://registrar.ku.ac.th/walkin