KU3 ONLINE เป็นรูปแบบการทำรายการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่าน my.ku. (สำหรับนิสิต ป.ตรี) 

ช่วงที่เริ่มทำได้ : ดูปฏิทินการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/calendar

วิธี : เข้า my ไปที่เมนู ลงทะเบียน/ เพิ่ม-ถอน  

1. ใส่รหัสวิชาที่ต้องการ กด ค้นหา กดเพิ่มวิชา

2. ตรวจสอบที่เมนูย่อย "ผลการลงทะเบียน" เมนูย่อย "รอพิจารณา" หาก อ.ยังไม่กดรับ รายการจะยังคงอยู่ ถ้ากดรับแล้ว รายการนี้จะหายไป อยู่ที่เมนู "สำเร็จ"

3. เมื่อทำรายการตามข้อ 1 แล้วต้องแจ้ง อ.ผู้สอน ให้เข้าไปกดรับแอด ผ่าน my โดย อ.ผู้สอน จะเห็นรายการการแอดวิชาของนิสิตแต่ละคน และจะมีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ เห็นชอบ กับ ไม่เห็นชอบ 

4. กรณี อาจารย์ไม่ได้ทำรายการตามช่วงนี้ ผลการแอดวิชา จะถือว่า "ไม่สำเร็จ" คือ ไม่สามารถเพิ่มวิชานี้ได้


กรณีกดถอน จะถอนได้เลย ไม่ต้องรอให้ อ.เห็นชอบ

วิธี : เข้า my ไปที่เมนู ลงทะเบียน/ เพิ่ม-ถอน  

1. ใส่รหัสวิชาที่ต้องการ กด ค้นหา กดถอนวิชา ทำจนครบขั้นตอน

2. ตรวจสอบที่เมนูย่อย "ผลการลงทะเบียน" อยู่ที่เมนู "สำเร็จ"

 

กรณีเปลี่ยน/ย้าย หมู่เรียนในรายวิชาเดิม ต้องให้ อ.ผู้สอน กดรับ (เหมือนการแอดวิชา)

วิธี : เข้า my ไปที่เมนู ลงทะเบียน/ เพิ่ม-ถอน  

1. ใส่รหัสวิชาที่ต้องการ กด ค้นหา กดปุ่ม "ย้ายหมู่เรียน"  ทำจนครบขั้นตอน

2. ตรวจสอบที่เมนูย่อย "ผลการลงทะเบียน" เมนูย่อย "รอพิจารณา" หาก อ.ยังไม่กดรับ รายการจะยังคงอยู่ ถ้ากดรับแล้ว รายการนี้จะหายไป อยู่ที่เมนู "สำเร็จ"

3. เมื่อทำรายการตามข้อ 1 แล้วต้องแจ้ง อ.ผู้สอน ให้เข้าไปกดรับแอด ผ่าน my โดย อ.ผู้สอน จะเห็นรายการการแอดวิชาของนิสิตแต่ละคน และจะมีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ เห็นชอบ กับ ไม่เห็นชอบ 

4. กรณี อาจารย์ไม่ได้ทำรายการตามช่วงนี้ ผลการย้ายหมู่เรียนในวิชานั้น จะถือว่า "ไม่สำเร็จ" คือ ไม่สามารถเปลี่ยนหมู่วิชานี้ได้ สถานะจะอยู่ที่หมู่เรียนเก่า (ที่ลงไว้ในตอนแรก)