กรณีนิสิตได้ A15 หน่วยกิตในภาคต้น 2564 นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในภาคปลาย 2564 ซึ่งนิสิตต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนในภาคปลาย 2564 ด้วยนะคะ 

วันเปิดเทอมนิสิตสามารถยื่นเรื่องขอเงินคืนมาก่อนได้เลยค่ะ

การทำเรื่องขอเงินคืนต้องทำผ่านกูเกิลฟอร์มค่ะ ตามลิงก์ข้างล่างค่ะ (นิสิตเข้าถึงโดยใช้อีเมลเคยูค่ะ)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpXxqFW5YI47cgy0Xsq7T0ZSBVtgfAQLe6IP5P79KShtJ9Q/viewform