กรณีนิสิตได้ A รวม 15 หน่วยกิตในภาคต้น นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ซึ่งนิสิตต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนในภาคปลายด้วยนะคะ 

วันเปิดเทอมนิสิตสามารถยื่นเรื่องขอเงินคืนมาก่อนได้เลยค่ะ

การทำเรื่องขอเงินคืนต้องทำผ่านกูเกิลฟอร์มค่ะ (นิสิตเข้าถึงโดยใช้อีเมลเคยูค่ะ)


ได้เกรด A รวมรายวิชา 15 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/a15credit