กรณีการสอบชดใช้ หรือขอสอบย้อนหลัง กรณีติดภารกิจ เช่น เกณฑ์ทหาร เกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาสอบปกติได้ ต้องทำอย่างไร

https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/re-exam