ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ 


แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE ประจำปี 2564 ดูได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/kuexiteการเตรียมตัวสอบ
ข้อสอบซ้อมสามารถทำได้ 2 ชุดก่อนเริ่มสอบจริง ข้อสอบจริงจะมาในช่วงวันสอบ


คะแนนสอบ


จะปรากฏหลังกดส่งข้อสอบออนไลน์ สามารถแคปหน้าจอ และทำแบบประเมินหลังสอบเสร็จ
รอประกาศคะแนนอีกครั้ง ออกโดยศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ผลคะแนนมีอายุ 2 ปี 


ติดต่อที่เว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ 

หรือติดต่อสอบถามที่ ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ 0-25615124


FQA : ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานระบบสอบออนไลน์


การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ


สามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ https://bit.ly/ENGq01


คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถยื่นได้