ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา

ให้คำปรึกษา/ตอบข้อสงสัย แนะนำแะแนว การเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คำปรึกษา/แนะแนว การเข้าศึกษาต่อที่ ม.เกษตร
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาดูได้ที่  https://admission.ku.ac.th/ ต้องการคำปรึกษา  แบบพูดคุย  Tel. 029428200  ต่อ 618205-6 หรือ สอบถามได้ที่ messenger(ข้อคว...
วันศุกร์, 17 ธันวาคม, 2021 เมื่อ 11:08 AM