ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2564
นิสิตสามารถขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน 2564   1. ทำคำร้องทั่วไป (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ หรือ ดาวน์โหลดที่ registrar.ku.ac.t...
วันพุธ, 21 เมษายน, 2021 at 9:12 AM