ตารางเรียนชนกัน/เวลาเรียนทับซ้อนกัน จะลงทะเบียนอย่างไร

ตารางเรียนชนกัน/ทับซ้อนกัน
คำตอบ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนทับซ้อนกันไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนะคะ และระบบฯ จะไม่ยอมให้นิสิตลงทะเบียนได้ หากเวลาเรียนชนกัน ทำได้ 2 อย่าง...
วันพฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 at 1:12 PM