จรรยาบรรณอาจารย์

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2554
     คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.eduserv.ku.ac.th//knowledge/manual/manner/index.htm  ดาวน์โห...
วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 เมื่อ 11:45 AM