• ติดต่อโครงการ 
    สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-942-8200
    1. รายละเอียดโครงการ คุณรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ  และคุณนพมาศ  ดิสโก  618049 ,618234
    2. การใช้งานระบบ คุณศลิษฎ์ หอมกลุ่น  618059
    3. การชำระเงิน คุณทิพวรรณ เขม้นกิจ  618233