การเข้าระบบการสอบออนไลน์ KULAM ผ่านอุปกรณ์ Apple iPad ท่านจะต้องเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Safari เท่านั้น โดยจะต้องใช้ iPad OS เวอร์ชัน 13.0 ขึ้นไป (สำหรับ Google Chrome บน iPad จะต้องใช้เวอร์ชัน iPad OS 14.3 ขึ้นไป โดยจะมีวิธีการตั้งค่าที่ไม่เหมือนกันกับ Safari จะแนะนำให้ใช้เฉพาะกรณี Safari มีปัญหาเท่านั้น)

การเตรียมความพร้อมการใช้งานบน iPad จะมีอยู่สองส่วน คือ ส่วนขั้นตอนการเตรียมการ (ตรวจสอบการตั้งค่าของ Safari บน Settings ของ iPad OS) และขั้นตอนการใช้งานปกติทุกวัน

ขั้นตอนการเตรียมการ (ทำครั้งเดียวก่อนเข้าสอบครั้งแรก หรือ เมื่อเกิดปัญหาเข้าระบบไม่ได้)

การใช้งาน KULAM โดยไม่ให้เกิดปัญหานั้น ท่านจะต้องเข้าเว็บไซต์ด้วยโหมด "อนุญาตหน้าต่างที่แสดงขึ้น (อนุญาต popup)" ซึ่งจะต้องเข้าไปปิดตัวเลือก "ปิดกั้นหน้าต่างที่แสดงขึ้น" ออก และ "ขอเป็นเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อป" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากเป็นเครื่องใหม่ ๆ ระบบจะเปิดใช้งานให้โดยอัตโนมัติ แต่ในหลาย ๆ ครั้งก็พบว่าการตั้งค่านี้ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบการตั้งค่าของ Safari ให้พร้อมก่อนใช้งาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอปการตั้งค่าของ iPad OS เลื่อนหาการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Safari ด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

 • ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป จะต้องเลือก เปิดสำหรับทุกไซต์
 • กล้อง จะต้องเลือกเป็นอย่างน้อย ถาม
 • ตัวเลือก ปิดกั้นหน้าต่างที่แสดงขึ้น ให้สไลด์เลือกเป็น ปิด (สีเทา)


ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 : ออกจากระบบ (Logout) บัญชีผู้ใช้ Google ทุกบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกต้องเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : ปิดแท็บเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานออกให้หมดทุกแท็บ

ขั้นตอนที่ 3 : พิมพ์ https://exam.ku.th ลงบนแถบที่อยู่ (address bar) เพื่อเข้ามายังหน้าหลักของเว็บระบบการสอบ

ขั้นตอนที่ 4 : ล็อกอินเข้าสู่ระบบการสอบ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ (ขึ้นกับว่าผู้จัดสอบแจ้งให้เข้าสอบด้วยแบบใด)

 • กรณีให้ล็อกอินผ่าน Google (รวมถึงนิสิตของ มก. ใช้ @ku.th เป็นหลัก) ให้กดปุ่ม G Google เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบผ่านการยืนยันตัวตนของ Google โดยไม่แตะช่องกรอกผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือปุ่ม Login (ทั้งนี้หากดำเนินการสำเร็จ แล้วระบบไม่ยอมเข้าหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ ให้ทำการพิมพ์ https://exam.ku.th (พิมพ์ใหม่ ไม่ใช่ทำการกดรีเฟรช หรือปุ่ม F5 ไปเรื่อย ๆ) อีกครั้งหนึ่ง ระบะก็จะพาเข้าหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ)
 • กรณีให้ล็อกอินผ่าน User/Password ที่ผู้จัดสอบกำหนดเอง ให้ทำการพิมพ์ Username และ Password ลงในช่องที่กำหนดไว้ แล้วกดปุ่ม Login โดยไม่ต้องแตะปุ่ม Google

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อล็อกอินสำเร็จ ก่อนที่ระบบจะเข้าหน้าหลัก จะมีคำถาม เปิด popup หรือใหม่ ให้กด เปิด หลังจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าหลัก และไม่มีแถบสีฟ้าแจ้งเตือน หากมีแถบสีฟ้าแจ้งเตือนแสดงว่าท่านยังไม่ได้อนุญาต popup ให้ตรวจสอบการตั้งค่าก่อนใช้งานอีกครั้ง


หากพบแถบสีฟ้าปรากฏขึ้น แสดงว่ายังไม่ได้ทำการปิดการป้องกัน popup หรือไม่ได้กดอนุญาต popup ตอนหลังจากเข้าสู่ระบบ ให้กลับไปดูขั้นตอนใหม่ด้านบน


ขั้นตอนที่ 6 : เลือกชื่อ "วิชา" ที่กรรมการผู้คุมสอบแจ้งให้ใช้สอบ (หรือเลือก -- Select -- เพื่อให้ระบบแสดงชุดข้อสอบจากทุกวิชา) แล้วสังเกตว่าจะมีตัวเลือกให้เลือก ซึ่งจะแสดงชุดข้อสอบตามสถานะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Active หมายถึง ชุดข้อสอบที่มีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบ ณ ขณะนี้ (เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบใหม่ ๆ) เมื่อถึงเวลาสอบ (ระบบรีเฟรชตัวเองทุก ๆ ~ 30 วินาที) ข้อสอบจะปรากฏในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ
 • Upcoming หมายถึง ชุดข้อสอบที่มีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบ แต่ว่ายังไม่มีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบ ณ เวลานี้ (แต่จะมีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบได้ในอนาคต) เมื่อถึงเวลาสอบ ข้อสอบจะหายไปจากส่วนนี้ แล้วไปปรากฏในส่วน Active แทน
 • Completed หมายถึง ชุดข้อสอบที่ผู้เข้าสอบส่งข้อสอบสำเร็จ
 • Expired หมายถึง ชุดข้อสอบที่เลยกำหนดเวลาเข้าสอบ และไม่ได้ส่งข้อสอบ/ทำข้อสอบไม่สำเร็จ
 • All หมายถึง แสดงผลชุดข้อสอบทุกสถานะ ภายใต้รายวิชานั้น ๆ

เมื่อเลือกวิชาแล้วจะปรากฏข้อสอบให้ดำเนินการ ให้กดปุ่ม Start เพื่อทำข้อสอบได้


ขั้นตอนที่ 7 : (เฉพาะกรณีกรรมการคุมสอบแจ้งว่าข้อสอบเป็นประเภทใช้การเปิดกล้องหน้า และ/หรือ ยืนยันตัวตนก่อนสอบด้วยระบบ Face Recognition) เมื่อเวลาที่ระบบต้องการใช้กล้อง จะปรากฏแจ้งเตือนว่าอนุญาตให้ใช้กล้องหรือไม่ ให้กด อนุญาต -- หากกล้องหน้าไม่ปรากฏ และไม่มีการถามให้เปิดกล้องหน้า โปรดกลับไปตรวจสอบการตั้งค่าด้านบนอีกครั้งหนึ่ง


Popup ที่จะปรากฏกรณีที่ต้องให้มีการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ให้ดำเนินการกดถ่ายรูปแล้วกดยืนยัน ถ้ารูปภาพตรงกับฐานข้อมูล ระบบจะอนุญาตให้ดำเนินการ ปิด popup แล้วไปเริ่มต้นทำข้อสอบ (กด Start อีกครั้งหนึ่ง) ได้


กรณีตั้งค่าแล้วพบว่าถูกดีดกลับมายังหน้าหลักหลังกดปุ่ม Start ข้อสอบ


ให้เปิดแอปพลิเคชัน Safari แล้วพิมพ์ https://exam.ku.th ลงบนแถบที่อยู่ (address bar) เพื่อเข้ามายังหน้าหลักของเว็บระบบการสอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม กก (หรือ Aa หากเป็นภาษาอังกฤษ) ที่อยู่หน้าแถบที่อยู่ (ตามที่แสดงตัวอย่างดังรูป) กดปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์ และตรวจสอบการตั้งค่าเฉพาะเว็บไซต์ KULAM ดังนี้

 • ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป (Ask for Desktop Site) จะต้องอยู่ในตำแหน่ง เปิด มิฉะนั้นโหมดการสอบแบบกล้องหน้าจะใช้งานไม่ได้ (ท่านจะเด้งออกจากข้อสอบ)
 • ใช้ตัวช่วยอ่านโดยอัตโนมัติ (Automatic Reader Mode) จะต้องอยู่ในตำแหน่ง ปิด มิฉะนั้นเมื่อเปิดข้อสอบขึ้นมา ระบบจะเปิดโหมดตัวช่วยอ่าน จะทำให้ทำข้อสอบไม่ได้
 • อนุญาตให้ EXAM.KU.TH เข้าถึง : กล้อง = อนุญาต เพื่อให้ระบบเปิดกล้องให้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องถามอีก

การตั้งค่าในส่วน อนุญาตให้ EXAM.KU.TH เข้าถึง อาจจะยังไม่ขึ้นมาทันทีถ้ายังไม่เคยเข้าไปถึงส่วนที่ระบบเรียกหากล้อง ดังนั้น ให้แก้ปัญหาทีละส่วน (โดยเฉพาะส่วน ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป) ก่อน แล้วลองอีกครั้ง