การเข้าระบบการสอบออนไลน์ KULAM ผ่านคอมพิวเตอร์ / Mac ท่านจะต้องเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เหล่านี้เท่านั้น โดยจะต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (โดยทั่วไป เว็บเบราว์เซอร์จะอัปเดตตนเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว)

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge รุ่นใหม่ (โลโก้สีฟ้าน้ำทะเล ไม่ใช่รุ่นโลโก้ e สีน้ำเงิน)
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari (เฉพาะ Mac เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 1 : ออกจากระบบ (Logout) ออกจากบัญชีผู้ใช้ Google ทุกบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกต้องเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : ปิดแท็บเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานออกให้หมดทุกแท็บ

ขั้นตอนที่ 3 : พิมพ์ https://exam.ku.th ลงบนแถบที่อยู่ (address bar) เพื่อเข้ามายังหน้าหลักของเว็บระบบการสอบ

ขั้นตอนที่ 4 : ล็อกอินเข้าสู่ระบบการสอบ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ (ขึ้นกับว่าผู้จัดสอบแจ้งให้เข้าสอบด้วยแบบใด)

 • กรณีให้ล็อกอินผ่าน Google (เช่น โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. / นิสิตของ มก. ใช้ @ku.th เป็นหลัก ยกเว้น Walk-in Exam ดูด้านล่าง) ให้กดปุ่ม G Google เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบผ่านการยืนยันตัวตนของ Google โดยไม่แตะช่องกรอกผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือปุ่ม Login (ทั้งนี้หากดำเนินการสำเร็จ แล้วระบบไม่ยอมเข้าหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ ให้ทำการพิมพ์ https://exam.ku.th (พิมพ์ใหม่ ไม่ใช่ทำการกดรีเฟรช หรือปุ่ม F5 ไปเรื่อย ๆ) อีกครั้งหนึ่ง ระบะก็จะพาเข้าหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ)
 • กรณีให้ล็อกอินผ่าน User/Password ที่ผู้จัดสอบกำหนดเอง (รวมถึงกรณีเข้าสอบ Walk-in Examination) ให้ทำการพิมพ์ Username และ Password ลงในช่องที่กำหนดไว้ แล้วกดปุ่ม Login โดยไม่ต้องแตะปุ่ม Google

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว หากยังไม่ได้อนุญาตให้เว็บแสดง popup (หน้าต่างที่จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติในระหว่างการเข้าเว็บต่าง ๆ) ท่านจะเจอกับแถบคำเตือน Warning: Pop-up blocker enabled. สีฟ้าดังรูป รวมถึงจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เว็บเบราว์เซอร์ของท่านบล็อก popup อยู่ ดังตัวอย่างในรูป

ให้กดที่ปุ่มที่แจ้งเตือนว่าบล็อก popup แล้วเลือก Allow popup แล้วทำการรีเฟรช (F5) เว็บไซต์ 1 ครั้ง หากดำเนินการสำเร็จ จะมี popup เด้งขึ้นมาและปิดไปอย่างรวดเร็ว และจะไม่มีแถบคำเตือน Warning: Pop-up blocker enabled. สีฟ้าปรากฏขึ้นมาอีก

ขั้นตอนที่ 6 : เลือกชื่อ "วิชา" ที่กรรมการผู้คุมสอบแจ้งให้ใช้สอบ (จะปรากฏหากท่านลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และอาจารย์ผู้คุมสอบได้นำรายชื่อเข้าระบบแล้ว) แล้วสังเกตว่าจะมีตัวเลือกให้เลือก ซึ่งจะแสดงชุดข้อสอบตามสถานะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Active หมายถึง ชุดข้อสอบที่มีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบ ณ ขณะนี้ (เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบใหม่ ๆ) เมื่อถึงเวลาสอบ (ระบบรีเฟรชตัวเองทุก ๆ ~ 30 วินาที) ข้อสอบจะปรากฏในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ
 • Upcoming หมายถึง ชุดข้อสอบที่มีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบ แต่ว่ายังไม่มีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบ ณ เวลานี้ (แต่จะมีสิทธิ์เข้าทำข้อสอบได้ในอนาคต) เมื่อถึงเวลาสอบ ข้อสอบจะหายไปจากส่วนนี้ แล้วไปปรากฏในส่วน Active แทน
 • Completed หมายถึง ชุดข้อสอบที่ผู้เข้าสอบส่งข้อสอบสำเร็จ
 • Expired หมายถึง ชุดข้อสอบที่เลยกำหนดเวลาเข้าสอบ และไม่ได้ส่งข้อสอบ/ทำข้อสอบไม่สำเร็จ
 • All หมายถึง แสดงผลชุดข้อสอบทุกสถานะ ภายใต้รายวิชานั้น ๆ


เลือกข้อสอบที่ต้องการสอบแล้วกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มสอบ


ขั้นตอนที่ 7 : (เฉพาะกรณีกรรมการคุมสอบแจ้งว่าข้อสอบเป็นประเภทใช้การเปิดกล้องหน้า และ/หรือ มีการยืนยันใบหน้าก่อนเริ่มทำข้อสอบ ด้วยระบบ Face Recognition) เมื่อกดปุ่มเริ่มสอบแล้วจะมี Popup แสดงขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปหน้าของท่าน ให้ท่านถ่ายรูปหน้าแล้วกด ตกลง ระบบจะทำการเปรียบเทียบใบหน้ากับที่มีในฐานข้อมูล หากตรงกันระบบจะอนุญาตให้เข้าสอบได้ (กด Start อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ข้อสอบ)กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ / Mac ของท่านต่ออยู่กับกล้องมากกว่า 1 อุปกรณ์ เมื่อกดที่รูปกล้องจะปรากฏชื่อกล้องให้เลือกเปลี่ยนเพื่อใช้งานกับ KULAM


คำเตือน: หากเปิด ZOOM, WebEx หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการใช้งานกล้องอยู่ เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงข้อผิดพลาด เนื่องจากจะไม่สามารถเลือกกล้องนั้นเพื่อมาใช้งานกับเว็บเบราว์เซอร์ และระบบ KULAM ได้