สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


e-mail : registrar@ku.ac.th


เฟซบุ๊ก : @kuregistrar


เบอร์ติดต่อ : 0 2118 0100
เปิดตามวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. 
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


เปิดเฉพาะกิจ (กรณีวันหยุด) ช่วงที่มีการสอบ เพื่อออกใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต ที่ One Stop Services ชั้น 1 


ที่อยู่ : สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

Helpdesk : 

https://registrar.ku.ac.th/contact-us


ติดต่อเจ้าหน้าที่ :

https://registrar.ku.ac.th/staffs