เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน


พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 และแนบเอกสาร  2 อย่างดังภาพ


1. การพิมพ์ใบเสร็จ (KU2: ใบเสร็จต้นฉบับ)


นิสิตเข้าเว็บ my.ku.th เลือกรูปแบบ/การเงิน แล้วกด "การเงิน" แล้วกดพิมพ์ใบเสร็จ 

(การกดพิมพ์ใบเสร็จครั้งแรกจะได้เป็นต้นฉบับ ครั้งต่อไปจะเป็นสำเนาค่ะ) 


2. แนบเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 


ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/อัตราค่าธรรมเนียมการศึ


2.1 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน (ลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิกส์)

2.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ หรือ
  • ระดับบัณฑิตศึกษา