นิสิตเข้าเว็บ my.ku.th เลือกรูปแบบ/การเงิน แล้วกด "การเงิน" แล้วกดพิมพ์ใบเสร็จ (การกดพิมพ์ใบเสร็จครั้งแรกจะได้เป็นต้นฉบับ ครั้งต่อไปจะเป็นสำเนาค่ะ)