บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี


ตรวจสอบ Account Nontri หรือรีเซ็ตรหัสได้ที่  https://accounts.ku.ac.th

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ดูได้ที่ https://ocs.ku.ac.th/2019/service-nontri/ 


หากพบปัญหาในการใช้งาน ให้นิสิตติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วัน เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 02-562-0951-6 ต่อ 622541-3 หรือ อีเมล : helpdesk@ku.ac.th

หรือ facebook : https://www.facebook.com/ocs.ku ค่ะ