การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อหน่วยวิชาการทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก 

โทร 0 2118 0186 ในวันและเวลาราชการ จ-ศ ตั้งแต่ 8.30-16.30 น.


ตัวอย่างการกรอกขึ้นบัญชีทหาร