สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่ลิงค์  (ข้อมูลจากกองกิการนิสิต)


http://www.sw.sa.ku.ac.th/