สามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงค์ได้เลยค่ะ


https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/200918a.pdfมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 

      ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์วานบรรจบกับถนนพหลโยธิน มี 3 วิทยาเขต 1 โครงการจัดตั้ง 29 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 


ต้องการ...


เรียนที่กรุงเทพฯ  (บางเขน)                          สามารถอ่านได้ที่หน้า           3-12 เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน (จ.นครปฐม)    สามารถอ่านได้ที่หน้า           14-16


 

เรียนที่วิทยาเขตศรีราชา  (จ.ชลบุรี)              สามารถอ่านได้ที่หน้า          17-18


*** คณะพานิชย์นาวีฯ และคณะการจัดการ โลจิสติกส์เรียนที่วิทยาเขตศรีราชานี้ที่เดียวค่ะเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร (จ.สกลนคร)         สามารถอ่านได้ที่หน้า            18-19โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี              สามารถอ่านได้ที่หน้า            19หลักสูตรนานาชาติ (International Degree Programs) --> Page ->   19 - 20
ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                 สามารถอ่านได้ที่หน้า     23-24รายละเอียดทั้งสามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงค์ได้เลยค่ะ


https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/200918a.pdf