สามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงค์ได้เลยค่ะ


https://eduserv.ku.ac.th/album/2/2563.pdfมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 

      ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์วานบรรจบกับถนนพหลโยธิน มี 3 วิทยาเขต 1 โครงการจัดตั้ง 29 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 


ต้องการ...


เรียนที่กรุงเทพฯ  (บางเขน)                          สามารถอ่านได้ที่หน้า     3-12 


เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน (จ.นครปฐม)    สามารถอ่านได้ที่หน้า   14-16

 

เรียนที่วิทยาเขตศรีราชา  (จ.ชลบุรี)              สามารถอ่านได้ที่หน้า   17-18


*** คณะพานิชย์นาวีฯ และคณะการจัดการ โลจิสติกส์เรียนที่วิทยาเขตนี้ที่เดียวค่ะ ***


เรียนที่วิทยาเขตสกลนคร (จ.สกลนคร)         สามารถอ่านได้ที่หน้า    18-19*******หลักสูตรนานาชาติ********  สามารถอ่านได้ที่หน้า                    19-20
ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                 สามารถอ่านได้ที่หน้า     23-24รายละเอียดทั้งสามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงค์ได้เลยค่ะ


https://eduserv.ku.ac.th/album/2/2563.pdf